Risk management / M_o_R


Chcete se naučit jak analyzovat, identifikovat a řídit rizika dle "best-practice", britské státní správy nebo mezinárodního standardu ISO 31000?

Jsem první a zatím jediný akreditovaný trenér v ČR pro rámec M_o_R.

Přínosy řízení rizik:

  • Zabránění nežádoucích překvapení
  • Účinnější využívání zdrojů
  • Snížení ztrát
  • Zlepšení poskytování služeb
  • Snížení operativy - "hašení problémů"
  • Nižší kapitálové náklady
  • Identifikace inovací