Dotace

Úřad práce ČR podporuje vzdělávání zaměstnanců, a to v rámci celorepublikového programu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II".

Hlavním cílem programu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců. V případě rozvoje firem a jejich ekonomického růstu se otevírá prostor pro udržení stávajících a tvorbu nových pracovních míst, zároveň se do programu mohou zapojit zaměstnavatelé, kteří zamýšlí rozšíření činnosti podniku do nových oblastí, případně přechází na nový výrobní program. 

Obecné informace

Program je realizován v rámci všech krajů, kromě hl. m. Prahy. Současně je možné podat žádost o dotaci na vzdělávání zaměstnanců i v případě, že má společnost sídlo v Praze. Zaměstnanci však musí mít provozovnu mimo území hl. m. Prahy.

  • Žadateli programu mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, OSVČ a nestátních neziskových organizací.
  • Finanční příspěvek lze získat na:
  • Vzdělávací aktivity - zaměstnavateli bude hrazeno 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.
  • Úhradu mzdových nákladů - žadateli bude poskytnut příspěvek na úhradu 100 % mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na vzdělávacím programu.

Maximální objem podpory je až 9 mil. Kč.